Cyberclaims - Here to help you make the right decision before dealing with any major business

Due Diligence-onderzoeken

Due Diligence-onderzoeken

Veel mensen geven er vaak de voorkeur aan een reeds gevestigde onderneming over te nemen of er een partnerschap mee aan te gaan omdat zij denken dat dit kosteneffectief is. Het eerste wat bij de meeste mensen opkomt wanneer zij een dergelijke beslissing nemen, is dat de complexe en initiële opzet van dergelijke ondernemingen reeds achter de rug is, en dat zij klaar zijn om van de winst te genieten.

Wij zullen ons hier niet concentreren op de talrijke voordelen van het kopen van of samenwerken met een reeds gevestigde onderneming; in plaats daarvan zullen wij het meest vitale deel van deze onderneming onder de loep nemen.

Due Diligence-onderzoek is het belangrijkste en meest delicate onderdeel van de verwerving van of samenwerking met een reeds gevestigde onderneming. Het is bepalend voor het falen of slagen van een overname van of een partnerschap met een reeds gevestigde onderneming.

Laten we nu eens kijken naar alles wat je moet weten over Due Diligence-onderzoek onder de volgende kop:

 • Wat zijn Due Diligence-onderzoeken?
 • Zes essentiële gegevens die alleen kunnen worden verkregen door een fatsoenlijk due diligence-onderzoek
 • Waarom is due diligence noodzakelijk voor entrepreneurs?
 • Cyberclaims en waarom wij het meest geschikt zijn voor Uw due diligence onderzoeksprocedures.

Wat zijn deze Due Diligence-onderzoeken?

Dit zijn onderzoeken die worden uitgevoerd om elk potentieel financieel en juridisch risico met betrekking tot de activa van een onderneming te onderzoeken. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat elke vorm van investering gunstig is voor de investeerders.

Een degelijke due diligence-onderzoeksprocedure kan voorkomen dat U zich in de verkeerde zakelijke onderneming waagt. Daarom moet U de beste due diligence-onderzoekers inhuren voor Uw onderzoeksprocedure.

Enkele essentiële factoren die in aanmerking worden genomen bij de uitvoering van de due diligence-onderzoeksprocedure zijn :

 • Informatie-technologie capaciteiten
 • Duurzaamheid van het bedrijf
 • Milieuoverwegingen
 • Financiële informatie
 • Juridische beoordelingen
 • Bestaande klanten van het bedrijf en partnerrelaties.

6 essentiële gegevens die alleen kunnen worden verkregen door een fatsoenlijk due diligence-onderzoek

1. Bedrijfsinformatie

Belangrijke bedrijfsinformatie die U zou helpen een weloverwogen beslissing te nemen over de aankoop van zo’n bedrijf. Enkele van de gegevens zijn :

 • Eigenaren van het bedrijf
 • Aandeelhouders van het bedrijf
 • Wat zijn de personeelsvoorzieningen van het bedrijf?
 • Statuten van de vennootschap, enz.

2. Product en diensten

Informatie over de huidige en toekomstige producten en diensten van de onderneming en hoe deze zich verhouden tot de concurrenten van de onderneming.

3. Informatie van de klanten

Dit is zeer belangrijk omdat het U helpt de capaciteit van het klantenbestand van de onderneming te kennen.

4. Fysieke, technologische en intellectueel eigendom middelen

U komt te weten of het bedrijf eigenaar is van een van deze middelen en hoe deze in Uw voordeel kunnen worden gebruikt.

5. Juridische kwesties

Wet- en regelgeving die van toepassing is op de onderneming en haar bedrijfstak, verzekeringspolissen, geschillenverleden, exploitatievergunning, enz.

6. Financiën

Financiële situatie van de onderneming, zoals brutowinstmarge, schuldenlast, toekomstige kapitaaluitgaven, enz.

Waarom is due diligence noodzakelijk voor entrepreneurs?

Wanneer wij het over entrepreneurs hebben, bedoelen wij zowel de kopers als de verkopers die bij een bedrijfsovername betrokken zijn.

Vanuit het oogpunt van de verkoper helpen due diligence-onderzoeken de verkoper meer te weten te komen over de financiële informatie van zijn bedrijf. Hiermee kunnen zij de werkelijke marktwaarde van het bedrijf dat verkocht gaat worden ontcijferen om maximale winst uit de verkoop te halen.

Vanuit het oogpunt van de koper helpt due diligence-onderzoek hem te begrijpen wat hij na een potentiële aankoop te winnen of te verliezen heeft. Het geeft hun volledig vertrouwen dat zij in de goede richting gaan en over alle informatie beschikken die nodig is om de beste aankoopbeslissingen te nemen.

Nu is vastgesteld dat zowel verkopers als kopers van een onderneming behoefte hebben aan due diligence-onderzoeksdiensten, moet de vraag zijn hoe men te werk gaat bij due diligence-onderzoeksprocedures.

Maak U geen zorgen meer, want Cyberclaims houdt U ingedekt met onze ongeëvenaarde due diligence-onderzoeksdiensten.

Cyberclaims en waarom wij het meest geschikt zijn voor Uw due diligence onderzoeksprocedures

Bij het uitvoeren van due diligence-onderzoeken naar een over te nemen onderneming is ons hoofddoel altijd geweest de zaken van het bedrijf te beoordelen alvorens een definitieve beslissing te nemen over het al dan niet doorgaan met het overnameproces.

Bij Cyberclaims doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat U de beste beslissingen neemt wanneer U overweegt een bedrijf over te nemen of samen te werken met een reeds gevestigd bedrijf.

Hoe Cyberclaims werkt om het gewenste resultaat te bereiken, houdt in :

 1. Verzamelen en organiseren van een gemakkelijk toegankelijke gegevensstructuur.
 2. Onderzoek van de bedrijfspraktijken en -structuren van de doelonderneming.
 3. We maken een inschatting van de belangrijkste concurrenten van het bedrijf.
 4. Ook het management en de aandeelhouders van de doelondernemingen worden geanalyseerd.
 5. Onze klanten worden geïnformeerd over wat zij van een dergelijke overname mogen verwachten.
 6. Ten slotte worden de risico’s op lange en korte termijn onderzocht.

Haast U nu en neem contact op met Cyberclaims om gebruik te maken van de diensten van wereldwijde experts in due diligence onderzoek.

Ben je het slachtoffer geworden van Crypto Scams? Wij kunnen u helpen uw activa te traceren en te bevriezen! Handel nu!

© CyberClaims Copyright 2023 || Mogelijk gemaakt door Transparent Business Solutions B.V.