Privacy Policy

Dit Privacybeleid (“Privacybeleid”) legt uit hoe Cyberclaims (“Bedrijf” of “wij” of “ons”) persoonlijke informatie van onze gebruikers (“gebruikers” of “U”) verzamelt, gebruikt, opslaat en openbaar maakt wanneer U interactie heeft met onze website, Cyberclaims.com (onze “website”) of onze applicatie (onze “app”, en samen met onze website, onze “diensten”).  Dit privacybeleid is van kracht met ingang van (datum) ____________.

 

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

 • Welke informatie wij van U verzamelen:   Onze diensten verzamelen geen persoonlijke informatie, behalve (i) Uw naam en e-mailadres om Uw account aan te maken of (ii) Uw e-mailadres als U zich abonneert op onze nieuwsbrief.
 • Wanneer U onze Diensten gebruikt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens registreren die door Uw webbrowser worden verstrekt. Deze gegevens worden beschouwd als “niet-identificerende informatie”, aangezien zij U op zichzelf niet persoonlijk identificeren. Het kan onder meer Uw Internet Protocol (IP)-adres, Uw browsertype en -versie, de pagina’s die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die U op elke pagina doorbrengt, en andere details omvatten.
 • We kunnen ook gegevens verzamelen over het apparaat dat U gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten. Deze gegevens kunnen het type apparaat, het besturingssysteem, unieke apparaatidentificaties, apparaatinstellingen en geolocatiegegevens omvatten. Wat wij verzamelen kan afhangen van de individuele instellingen van Uw toestel en software. Wij raden U aan het beleid van de fabrikant van Uw toestel of van Uw softwareleverancier te raadplegen om te weten welke informatie zij ons ter beschikking stellen.

HOE WIJ INFORMATIE OVER U VERZAMELEN OF ONTVANGEN

uit Uw gebruik van onze diensten, met behulp van cookies, en wanneer U het aan ons verstrekt via communicatie per e-mail/telefoon of persoonlijk. Wij kunnen ook persoonlijke informatie van derden ontvangen.

HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

 d.w.z. om contact met U op te nemen, om ons bedrijf en onze diensten te verbeteren, om onze contractuele verplichtingen na te komen, om ons product te verbeteren en verbeteringen mee te delen, om Uw gebruik van onze diensten te analyseren, en in verband met onze wettelijke rechten en plichten.  Wij gebruiken ook geaggregeerde gebruiksinformatie om trends in de gebruiksvraag te monitoren en te volgen, zodat wij het systeem dienovereenkomstig kunnen aanpassen.

WAAROM GEVEN WIJ UW INFORMATIE AAN DERDEN

Alleen voor zover dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, voor de uitvoering van contracten die wij met U of onze dienstverleners sluiten, of wanneer dit wettelijk vereist is of om onze wettelijke rechten te handhaven.

OF WIJ UW INFORMATIE AAN DERDEN VERKOPEN BUITEN HET KADER VAN EEN BEDRIJFSVERKOOP OF -AANKOOP OF EEN SOORTGELIJKE TRANSACTIE

Nee.

HOE WIJ UW INFORMATIE VEILIGSTELLEN: 

Cyberclaims voldoet aan de principes van gegevensbescherming zoals vastgelegd in de GDPR (General Data Protection Regulation).

Volgens de GDPR verwerken wij Uw persoonsgegevens als een Verwerker of een Controller.

De verwerking van Uw persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op rechtmatige gronden. Your personal information is collected and used on the legal basis applicable to it.

Alle persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld, is noodzakelijk en niet buitensporig voor het doel waarvoor zij wordt verzameld, en met Uw uitdrukkelijke toestemming. Veiligstelling van Uw gegevens is onze hoogste prioriteit.

Daarnaast kunnen wij Uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een contractuele of wettelijke verplichting, of indien het noodzakelijk is om onze legitieme interesses te beschermen.

Tenzij wij Uw uitdrukkelijke toestemming hebben, of indien deze wordt verzameld onder voorbehoud van en in overeenstemming met de GDPR, verzamelen of verwerken wij geen persoonlijke informatie over U die volgens de GDPR als “Gevoelige persoonlijke informatie” wordt beschouwd.

WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW INFORMATIE?

 

 • om Uw informatie te laten corrigeren en/of aan te vullen
 • om toegang te krijgen tot Uw informatie en te begrijpen hoe wij deze gebruiken
 • om Uw informatie te laten verwijderen of het gebruik van Uw informatie te beperken
 • om Uw informatie in een toegankelijk formaat te ontvangen
 • de door U gegeven toestemming voor het gebruik van Uw informatie in te trekken
 • om bezwaar te maken tegen het gebruik van Uw informatie
 • om bij ons en/of bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over het gebruik van Uw informatie.

HOE LANG WIJ UW INFORMATIE BEWAREN

Voor zover wij kunnen, stellen wij specifieke bewaarperiodes voor Uw informatie vast. Voor de gevallen waarin dat niet mogelijk is, hebben wij bepaalde criteria vastgesteld die wij hanteren om de bewaartermijn van dergelijke informatie te bepalen.

Accountgegevens:  Wanneer U een account aanmaakt om de Diensten te gebruiken, bewaren wij Uw gegevens ten minste zolang Uw account actief blijft en voor een periode van vijf (5) jaar daarna.

Vragen en correspondentie:  wanneer U ons een e-mail stuurt, ons contactformulier invult, ons belt of met ons correspondeert over een kwestie, bewaren wij Uw informatie gedurende ten minste de tijd die nodig is om Uw vraag te beantwoorden en op te lossen en gedurende vijf (5) jaar daarna.

CRITERIA VOOR HET BEPALEN VAN BEWAARPERIODES

Afgezien van het voorgaande, zullen wij Uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is en zullen wij de noodzaak van bewaring beoordelen op basis van het volgende:

 • of wij wettelijk verplicht zijn Uw informatie te blijven verwerken om te voldoen aan verplichtingen inzake het bijhouden van registers;
 • of wij Uw toestemming of een andere rechtsgrondslag hebben om Uw informatie te blijven verwerken;
 • Hoe waardevol Uw informatie momenteel is en in de toekomst zal zijn;
 • wat de doeleinden en het gebruik van Uw informatie zullen zijn, zowel nu als in de toekomst, en of wij Uw informatie moeten blijven bewaren om aan onze contractuele verplichtingen met U te voldoen;
 • de moeilijkheid om ervoor te zorgen dat Uw informatie actueel en accuraat is;
 • of er in de sector normen zijn voor de opslagduur van dergelijke informatie;
 • het risico, de kosten en de aansprakelijkheid in verband met het blijven opslaan van Uw informatie; en
 • alle andere omstandigheden rond de aard van onze relatie.

HOE WIJ UW INFORMATIE VEILIGSTELLEN

Wij nemen commercieel redelijke maatregelen om alle verzamelde informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Onze technische en organisatorische maatregelen om Uw informatie te beveiligen omvatten:

 • informatie oplsaan op beveiligde servers;
 • versleuteling van de datatransfers van en naar de servers van het Bedrijf
 • de toegang tot Uw informatie te beperken en deze alleen te delen voor zover dat minimaal noodzakelijk is, en indien mogelijk op anonieme basis en met inachtneming van vertrouwelijkheidsbeperkingen, waar passend en;
 • Verificatie van de identiteit en de behoefte van elke persoon die om toegang tot Uw informatie verzoekt, alvorens hem/haar die toegang te verlenen.

 

Wij kunnen de veiligheid van het internet niet garanderen, en alle informatie die U ons via het internet verstrekt, zoals e-mail, indiening van een contactformulier of op andere wijze, wordt geheel op eigen risico verzonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uitgaven, reputatieschade, schade, aansprakelijkheden, winstderving, kosten of enig ander soort verlies dat U ondervindt als gevolg van Uw beslissing om ons via het internet informatie te sturen.

UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

U kunt ook gebruik maken van het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van Uw gegevens voor direct marketing doeleinden door een e-mail te sturen naar support@cyberclaims.com, of door te klikken op de afmeldlink onderaan elke marketing e-mail die wij U sturen en vervolgens de instructies te volgen die in Uw browser verschijnen. Voor meer informatie.

PRIVACY VAN KINDEREN

Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van kinderen, en wij voldoen aan de Children’s Online Privacy Protection Act van 1998 (COPPA).  Wij nemen niet bewust of opzettelijk contact op met of verzamelen geen informatie van personen jonger dan 18 jaar. Onze diensten zijn niet bedoeld om informatie van welke aard dan ook te verkrijgen van personen onder de leeftijd van 18 jaar.

Indien wij informatie over personen jonger dan 18 jaar ontvangen van een derde partij, of door bedrog of fraude, en wij op de hoogte worden gebracht van de verzameling van dergelijke informatie, zullen wij, indien wettelijk vereist, onmiddellijk de passende ouderlijke toestemming vragen om die informatie te gebruiken of zullen wij dergelijke informatie van onze servers verwijderen. Als U op de hoogte bent van de overdracht van informatie over personen jonger dan 18 jaar, kunt U ons een e-mail sturen op support@cyberclaims.com.

WIJZIGINGEN

Dit Privacybeleid kan in de toekomst worden gewijzigd. Alle wijzigingen van dit beleid zullen van kracht worden na publicatie op onze website of op ons mededelingenbord, naar eigen goeddunken. Om op de hoogte te blijven van ons Privacybeleid, gelieve deze regelmatig te checken.

COOKIES

Onze website kan af en toe gebruik maken van cookies. Cookie files are small files that websites use to identify and track you when you visit them in the future. Uw computer kan niet worden beschadigd of benaderd door cookies, omdat cookies geen kwaadaardige programma’s zijn. Door Uw browserinstellingen te wijzigen, kunt U cookies weigeren die door de meeste webbrowsers automatisch worden geaccepteerd. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat U niet ten volle van onze website kunt profiteren. Af en toe kunnen wij cookies gebruiken om het websiteverkeer te analyseren en de gebruikerservaring op onze website te verbeteren.

CONTACT

Voor vragen over dit privacybeleid en andere officiële documenten van de onderneming kunt U contact opnemen met support@cyberclaims.com.

Ben je het slachtoffer geworden van Crypto Scams? Wij kunnen u helpen uw activa te traceren en te bevriezen! Handel nu!

Cards We Accept

© CyberClaims Copyright 2023 || Mogelijk gemaakt door Transparent Business Solutions B.V.